• A SIGN FROM SAINT FLORIAN / ZNAK ŚWIĘTEGO FLORIANA
PRZEDSTAWICIELE RÓŻNYCH RELIGII ŁĄCZĄ SIŁY, ŻEBY RATOWAĆ ŻYCIE LUDZI
Krajowa Izba Kominiarzy i przedstawiciele trzech religii - PRAWOSŁAWNEJ, KATOLICKIEJ i MUZUŁMAŃSKIEJ biorą udział w kampanii edukacyjnej  mającej na celu zmianę zachowania ludzi, tak by uchronić ich przed zatruciem tlenkiem węgla.
THIS IS A STORY OF HOW DIFFERENT RELIGIONS JOINED THEIR FORCES IN ORDER TO SAVE PEOPLE’S LIVES
THE STORY
Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.